Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Carl Jct.High School 1st quarter "A" honor roll, fall, 2006

806 W Walnut - Carl Jct MO - 417-649-7081

 

Freshmen

v     Nii Abrahams

v     Claire Ackiss

v     Jansen Adams

v     Candice Aton

v     Matthew Cantrell

v     Lauren Clement

v     Adyson Conley

v     Michael Cox

v     Ashley Cox

v     Quentin Day

v     Jordan Degraff

v     Hailey Degraw

v     Stijn Dobbelaere

v     Desiree Felker

v     Kylie Gordon

v     Sagan Graskemper

v     Samuel Hardy

v     Christian Harris

v     Macajah Irwin

v     Samantha James

v     Quentin King

v     Jeffrey Knutzen

v     Whitney Koch

v     Katie Lile

v     Dyanne Lile

v     Jessica Lucas

v     Jayson Maloney

v     Madeline Martin

v     Allyssa Mcvay

v     Samantha Sack

v     Taylor Smith

v     Courtney Smith

v     Eliysha Spangler

v     Kara Stutesman

v     Shaelyn Tatum

v     Shannon Thompson

v     Allen Tripp

v     Zachary Waranch

v     Chelsea West

v     Victoria Willoughby

v     Taylor Wilson 

Sophomores 

v     Neontha Ackerson

v     Kirstie Bash

v     Holly Boles

v     Dusty Braddish

v     Devri Brock

v     Courtney Caldwell

v     Kayla Campbell

v     Thomas Cantrell

v     Patrick Chism

v     Bradley Davidson

v     Caitlin Durbin

v     Lauren Good

v     Christopher Good

v     Lindsey Gordon

v     Kurtis Herron

v     Shayla Hill

v     Kailey Honeycutt

v     Jennifer Hosp

v     Morgan Howard

v     Shelby Huff

v     Raymond Jennings

v     Katie Johnson

v     Heidi Kuehn

v     Logan Landis

v     Kirsten Larson

v     Gwendolyn Leggott

v     Ashley Maggard

v     Kyle McConnell

v     Devyn McPherson

v     Alex Moore

v     Leneeah Morey

v     Mykael Nagy

v     Marlee Nutt

v     Austin Osborn

v     Lauren Pippen

v     Addi Robertson

v     Renae Roche

v     Joshua Russell

v     Carrie Sandy

v     Chelsea Shelton

v     Makala Tullis

v     Alyssa Veri

v     Wesley Walker

v     Shayla White

v     Rachael Williams

v     Alicia Zustiak 

Juniors 

v     Cody Adkins

v     Emily Anderson

v     Deian Andonov

v     Devin Blankenship

v     Ethan Bonet

 

v     Kimberly Brookshire

v     Richmond Carson

v     Aaron Cervin

v     Taylor Cox

v     Chelsey Crissinger

v     Jake Dahlke

v     Daniel Darling

v     Ariel Dennis

v     Emily Fry

v     Ashlee Gowing

v     Desi Hickman

v     Elizabeth Honeycutt

v     Laura Johns

v     Daisy Johnson

v     Quincy Jordan

v     Andrey Karpov

v     Elizabeth Kartchner

v     Lauren Keckley

v     Elisabeth Knutzen

v     Lindsay Lee

v     Alicia Love

v     Adam Mertens

v     Michael Miller

v     Kaitlin Murray

v     Meghan Ness

v     Nick Palmer

v     Nathan Pharr

v     Natalja Rau

v     LizethRojo

v     Katie Schmidt

v     Katlyn Smith

v     Eliza Smith

v     Chelsey Smith

v     Alisha Smith

v     Amanda Storm

v     Anthony Whistler 

Seniors 

v     Stephanie Anderson

v     Leanne Bal

v     Haley Bartholomew

v     Dawn Cates

v     Kirsten Chodrick

v     Dale Clark

v     Grant Cooley

v     Mark Cox

v     Kaitlin Downing

v     Katherine Easson

v     Katherine Ellis

v     Kristen Espinosa

v     Kyle Flinn

v     Christopher Green

v     Tonya Gurley

v     Zachary Haralson

v     Kyle Hardcastle

v     Seriniti Hendricks

v     Andrea Herron

v     Jonah Holly

v     Sarah Honey

v     Sarah Hosp

v     Jeremy Hubbard

v     Amy Hyche

v     Amanda Jones

v     Laura Knutzen

v     Kelsey Kuykendall

v     Joshua Landes

v     Stephanie Landis

v     Haley Lawrence

v     Michael Masters

v     Matthew McCoy

v     Lauren Meyer

v     Sarah Mills

v     Lucas Mills

v     Priscila Nunez

v     Amanda Nutt

v     Tiffany Otto

v     Michelle Phipps

v     Jacob Podleski

v     Paul Richard

v     Chelsea Richardson

v     Kyle Rowan

v     Austin Schilling

v     Taylor Schmidt

v     Jared Shaw

v     Austin Sheeley

v     S. Amanda Shelton

v     Garrett Smith

v     Camden Stockton

v     Alicia Thomure

v     Lonnie Tighe

v     Andrea Wandemberg

v     Christopher Waranch

v     Taylor Warner

v     Janelle Watson

v     Nicholas Weston

v     Tanya Willhite

v     Cory Williams

Graphics by FlamingText.com