Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Carl Jct, MO 7th grade, 1st quarter honor rolls, fall 2006

A 

v     Harlee Stutesman

v     Ethan Hutcheson

v     Liesl Herron

v     Rickie Duley

v     Jordyn Alford

v     Miranda Elliston

v     Kayla Runnebaum

v     Samantha Thomas

v     Victoria Burghart

v     Natalie Fox

v     Brady Campbell

v     Tori Graskemper

v     Jacob Wall

v     Samantha Keeling

v     Michaela Frerer

v     Courtney Bogart

v     Emily Zimmerman

v     Felicity Houpt

v     Sara Kaufman

v     Samuel Wolf

v     Laura Allgood

v     Emma Veri

v     Karissa Hemby

v     Kirsten McGuirk

v     Abby Washburn

v     Caitlyn Carter

v     Brittany Thomure

v     Derrick Masbruch

v     Arian Jahansouz

v     Mickelle Gibson

v     Cameron Weston

v     Staci Sonntag

v     Kenneth Phillips

v     Katelyn Eichelberger

v     Ryan Osborn

v     William York

v     Ceirra Cristy

v     Aaron Balentine

v     Ashley Gwaltney

v     Erica Sill

v     Zachary Wingo 

A-" 

v     Dustin Lawrence

v     Mariah Evans

v     Kalli Smith

v     Zachary Painter

v     Hannah Ness

v     Amelia Hill

v     Andrew Stokes

v     Steven Dillard

v     Kambrey Cooper

v     Austin Stapleton

v     Hollie Russell

v     Collin Wilson

v     Shanin Rowland

v     Dylan Haralson

v     Gabriel Patterson

v     Rebecca Long

v     Jordan Keller

v     Dakota Dykens

v     Paige Drummond

v     Megan Neely

v     Paige Kennedy

v     Blake Ames

v     Torie Lutz

v     Holly Rouse

v     McKenzie Burnett

v     Andrea Ackerson

v     Cullen ONeil

v     Tyler Hough 

B 

v     Dillan Minta

v     Amber Hunter

v     Christian Bickerton

v     Benny McWilliam

v     Dylan Casey

v     Megan Boline

v     Jacob Morey

v     Sarah Hicks

v     Sierra Edwards

     v     Alexsandra Walters

v     Kristal Johnson

v     Brandon Goade

v     Shayla Bebee

v     Codey Powell

v     Krista Gosch

v     Emily West

v     Matthew Hart

v     Payton Walker

v     Mallory Ware

      v    Jezerey McAllister

v     Karli Most

v     Guido Araya

v     Jaren Hulette

v     Lydia Kyser

v     Dylan Stewart

v     Dalton Fiechtl

v     Miranda Sampson

v     Chase Marrs

v     Klacee Klaver

v     Andrew Nichols

v     Megan Barnum

v     Samantha Lansaw

v     Nathan Skaggs

v     Dylan Johnson

v     Kayli Walker

v     Leah Brown

v     Shelby Passley

v     Sarah Spangler

v     Shelby Campbell

v     Daniel Chatham

v     Sarah Leggett

v     Myles Grissom

v     Jessica Walls

v     Evan Noel

v     Brianna Waterman

v     Jesse Kinzer

v     Megan Koenig

v     Amanda Phillips

v     Samantha Wallis

v     Alyson Hoffman

v     Jayce Hylton

v     Meagan Murray

v     Austin Tatum

v     Jessica Tillman

v     Elizabeth Hatfield

v     Flesicia Roland

v     Colton Mertens

v     Jeremy Coburn

v     Alex Hyman

v     Derrick Scott

v     Kenneth Turcotte

v     Lucas Slankard

v     Bennett Starkweather

v     Alec Korns

v     Olivia Kerr

v     Jaydon Gunnett

v     Nicholas Hetherington

v     Levi Henry

v     Melody Plank

v     Angela Marsh 

B-

v     Brianna Neale

v     Cameron Shember

v     Shanda York

v     Michael Leach

v     Jamaul DeCarlo

v     Caleb Jacobs

v     Dakota Matter

v     Nicole Holly

v     Kurry Mertens

v     Kolby Felker

v     Amanda Atkins

v     Clayton Bailey

v     Chelsea Adamson

v     Christy Cox

v     Lindsey Murray

v     Emily Sams

v     Reita Keeling

v     Darren Manning

Graphics by FlamingText.com