Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Carl Jct. 6th grade honor rolls

1st quarter, fall 2006

Mrs Campbell 

all As 

v     Clinton Ames

v     Nathan Demery

v     Nancy Holbrook

v     Rachel Nutt

v     Carter Richardson

v     Morgan Ross 

A/B 

v     Emily Boyd

v     Lindsey James

v     Amy Johnson

v     Josie McCorkle

v     Taylor Momchilovich-Arnce 

Mrs Eubanks 

A/B 

v     Dylan Burns

v     Jimmy Goff

v     Jake Kennebeck

v     Katlyn Thornton

v     MeganYoutsey 

Mrs Farrill 

A/B 

v     Austin Clark

v     Dalton Cloven

v     Dillon Dopps

v     Sami Hail

v     Arturo Nunez

v     Rebecca OHannahan

v     Haley Reynolds

v     Dillon Whistler 

Mrs Lange 

all A 

v     Katelyn Bryant

v     Karli Elbert

v     Maddie Ferson

v     Sydney Koch

v     Brittany Larery

v     Arlo Lewke

v     Suzanna Moreland

 A/B

v     Marcus Donham

v     Austin Felker

v     Ty Goodwin

v     Hope Joyner

v     Mary Landolt

v     Branche McGriff

v     Jacob Pelt

v     Stevana Reasner

v     Robert Stipp

v     Jacob Vandagriff

v     Chelsey Wehmeyer

v     Savanah Wheeler

Mrs Lowry 

all A 

v     Lindsey Bennish

v     Matthew Casper

v     Alexis Dezarn

v     Lyndsey Dickson

v     Ashley Eichelberger

v     Parker Fitzgerald

v     Sam Forcum

v     J.W. Keckley

v     Conner Rohmiller

v     Hailey Sterns 

A/B

v     Faith Cates

v     Corey Hughes

v     Hayden Laurance

v     Alex Logan

v     Gabriella Owen

v     Arlien Robinson

 

 

A/B

v     Faith Cates

v     Corey Hughes

v     Hayden Laurance

v     Alex Logan

v     Gabriella Owen

v     Arlien Robinson                              

Mrs. Murty

all A 

v     Robbie Ball

v     Taylor Grayson 

A/B 

v     Stetson Beck

v     Erik Bodin

v     Devin Corbin

v     Laken Eberhart

v     Nick Thompson 

Ms Parrish 

all A

v     Nicole Theriot

v     Rebecca Warner 

A/B 

v     Alex Burnett

v     Kayla Hopper

v     Julie Jones

v     Tiffany Thornton 

Mr Cassady 

all A 

      Emily Cook 

A/B 

v     Brendon Berilew

v     Taylor Cantrell

v     Mac Hoogeveen

v     Kendall Kennedy

v     Breeanna Kilmer

v     David Neubauer

v     Tiffany Pederson

v     Hope Runkle-Gates

v     Nicholas Smith

v     Aaron Stafford

v     Cheyenne Stiles

v     Paige Thwreatt

v     Megan Wallace 

Mrs Hosp 

all A 

v     Matthew Stross

v     Andy Gloshen

v     Jordan Luton

v     Evan Northup

v     Hunter Otis 

A/B 

v     Joel Stebbins

v     Alexa West

v     Katherine Wilson

v     Nathan Doyle

v     Courtney Eastman

v     Erica Harnar

v     Jesse Madison

v     Hailey Ray 

Mrs Young 

all A 

v     Timbre Murty

v     Morgan Prather

v     Travis Vogt 

A/B 

v     Kayley Cabalero

v     Blade Davis

v     Anna Kiwala

v     Chelsea McCall

v     Kyle Newby

v     Keegan Pittman

v     Emily Roche

v     Daniel Roth

v     Alyson Rouse

v     Kayla Tichenor